โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

ที่มาของข้อมูล: API กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://covid19.ddc.moph.go.th/th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศ ITA โรงพยาบาล

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

อัลบั้มภาพ

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.ศักดา ศิริเวชธำรง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล